Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 1/9/2015

Báo giá danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 1/9/2015. Tiến độ đang đổ sàn tầng 8 và đóng 20% giá trị căn hộ.

    Xem thêm: Mở bán Chung cư HH2A Linh Đàm

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh lệch Tổng tiền
HH2B  6 2 76.27 15.965 160 1377.65055
HH2B  8 2 76.27 15.965 155 1372.65055
HH2B  10 2 76.27 15.965 165 1382.65055
HH2B  11 2 76.27 15.965 170 1387.65055
HH2B  18 2 76.27 15.45 175 1353.3715
HH2B  22 2 76.27 14.935 200 1339.09245
HH2B  26 2 76.27 14.935 200 1339.09245
HH2B  27 2 76.27 14.935 170 1309.09245
HH2B  28 2 76.27 14.935 180 1319.09245
HH2B  34 2 76.27 14.42 155 1254.8134
HH2B  35 2 76.27 14.42 155 1254.8134
HH2B  37 2 76.27 13.905 150 1210.53435
HH2B  40 2 76.27 13.905 TT  #VALUE!
                   
HH2B  2 4 -------  15 175 #VALUE!
HH2B  3 4 -------  15 150 #VALUE!
HH2B  4 4 -------  15 165 #VALUE!
HH2B  11 4 67.04 15,5  165 1204.12
HH2B  16 4 67.04 15,5  160 1199.12
HH2B  19 4 67.04 15 180 1185.6
HH2B  28 4 67.04 14,5  175 1147.08
HH2B  29 4 67.04 14 180 1118.56
HH2B  36 4 67.04 13,5  155 1060.04
HH2B  37 4 67.04 13,5  150 1055.04
                   
HH2B  2 6 -----  15 175 #VALUE!
HH2B  14 6 65.52 15,5  150 1165.56
HH2B  16 6 65.52 15,5  160 1175.56
HH2B  24 6 65.52 14,5  165 1115.04
HH2B  28 6 65.52 14,5  175 1125.04
HH2B  37 6 65.52 13,5  140 1024.52
HH2B  40 6 65.52 13,5  105 989.52
                   
HH2B  2 8 -----  15 175 #VALUE!
HH2B  4 8 -----  15 165 #VALUE!
HH2B  11 8 65.52 15,5  175 1190.56
HH2B  12A  8 65.52 15 160 1142.8
HH2B  14 8 65.52 15,5  175 1190.56
HH2B  16 8 65.52 15,5  160 1175.56
HH2B  27 8 65.52 14,5  175 1125.04
HH2B  29 8 65.52 14 180 1097.28
HH2B  40 8 65.52 13,5  100 984.52
                   
HH2B  2 10 67.04 15 180 1185.6
HH2B  14 10 67.04 15,5  190 1229.12
HH2B  32 10 67.04 14 180 1118.56
HH2B  33 10 67.04 14 170 1108.56
HH2B  34 10 67.04 14 200 1138.56
                   
HH2B  4 12 -----  15.45 265 #VALUE!
HH2B  8 12 76.27 15.965 285 1502.65055
HH2B  14 12 76.27 15.965 280 1497.65055
HH2B  26 12 76.27 14.935 275 1414.09245
HH2B  27 12 76.27 14.935 290 1429.09245
HH2B  30 12 76.27 14.42 310 1409.8134
HH2B  31 12 76.27 14.42 285 1384.8134
HH2B  34 12 76.27 14.42 275 1374.8134
HH2B  35 12 76.27 14.42 275 1374.8134
HH2B  36 12 76.27 13.905 280 1340.53435
HH2B  38 12 76.27 13.905 220 1280.53435
HH2B  39 12 76.27 13.905 215 1275.53435
                   
HH2B  5 14 ---------  15,5  275 #VALUE!
HH2B  6 14 55.59 15,5  295 1156.645
HH2B  34 14 55.59 14 270 1048.26
HH2B  36 14 55.59 13,5  255 1005.465
HH2B  38 14 55.59 13,5  255 1005.465
HH2B  39 14 55.59 13,5  235 985.465
                   
HH2B  14 16 45.48 15,5  130 834.94
HH2B  21 16 45.48 14,5  140 799.46
HH2B  25 16 45.48 14,5  135 794.46
                   
HH2B  7 18 45.48 15,5  135 839.94
HH2B  9 18 45.48 15,5  140 844.94
HH2B  10 18 45.48 15,5  140 844.94
HH2B  11 18 45.48 15,5  135 839.94
HH2B  12 18 45.48 15,5  135 839.94
HH2B  14 18 45.48 15,5  130 834.94
HH2B  16 18 45.48 15,5  135 839.94
HH2B  17 18 45.48 15 135 817.2
HH2B  22 18 45.48 14,5  135 794.46
HH2B  27 18 45.48 14,5  130 789.46
HH2B  28 18 45.48 14,5  130 789.46
HH2B  29 18 45.48 14 140 776.72
HH2B  37 18 45.48 13,5  135 748.98
HH2B  39 18 45.48 13,5  120 733.98
                   
HH2B  12A  20 55.59 15 280 1113.85
HH2B  30 20 55.59 14 285 1063.26
HH2B  38 20 55.59 13,5  250 1000.465
HH2B  39 20 55.59 13,5  250 1000.465
                   
HH2B  3 22 76.27 15.45 TT  #VALUE!
HH2B  7 22 76.27 15.965 430 1647.65055
HH2B  18 22 76.27 15.45 500 1678.3715
HH2B  32 22 76.27 14.42 430 1529.8134
HH2B  34 22 76.27 14.42 370 1469.8134
HH2B  36 22 76.27 13.905 360 1420.53435
                   
HH2B  3 24 67.04 15 250 1255.6
HH2B  5 24 67.04 15,5  275 1314.12
HH2B  32 24 67.04 14 240 1178.56
HH2B  36 24 67.04 13,5  270 1175.04
HH2B  40 24 67.04 13,5  175 1080.04
                   
HH2B  12A  26 65.52 15 240 1222.8
HH2B  31 26 65.52 14 250 1167.28
HH2B  40 26 65.52 13,5  165 1049.52
                   
HH2B  5 28 --------  15,5  235 #VALUE!
HH2B  12 28 65.52 15,5  255 1270.56
HH2B  35 28 65.52 14 220 1137.28
HH2B  36 28 65.52 13,5  260 1144.52
HH2B  39 28 65.52 13,5  210 1094.52
HH2B  40 28 65.52 13,5  165 1049.52
                   
HH2B  33 30 67.04 14 240 1178.56
HH2B  36 30 67.04 13,5  250 1155.04
                   
HH2B  3 32 ------  15.45 235 #VALUE!
HH2B  11 32 76.27 15.965 295 1512.65055
HH2B  14 32 76.27 15.965 295 1512.65055
HH2B  17 32 76.27 15.45 285 1463.3715
HH2B  18 32 76.27 15.45 290 1468.3715
HH2B  19 32 76.27 15.45 280 1458.3715
HH2B  26 32 76.27 14.935 300 1439.09245
HH2B  29 32 76.27 14.42 290 1389.8134
HH2B  30 32 76.27 14.42 285 1384.8134
HH2B  34 32 76.27 14.42 250 1349.8134
HH2B  35 32 76.27 14.42 275 1374.8134
HH2B  36 32 76.27 13.905 260 1320.53435
HH2B  40 32 76.27 13.905 TT  #VALUE!
                   
HH2B  14 34 55.59 15,5  195 1056.645
HH2B  22 34 55.59 14,5  220 1026.055
HH2B  23 34 55.59 14,5  205 1011.055
HH2B  25 34 55.59 14,5  200 1006.055
HH2B  33 34 55.59 14 195 973.26
HH2B  38 34 55.59 13,5  195 945.465
HH2B  40 34 55.59 13,5  165 915.465
                   
HH2B  5 36 ------  15,5  95 #VALUE!
HH2B  21 36 47.62 14,5  125 815.49
HH2B  22 36 47.62 14,5  125 815.49
HH2B  33 36 47.62 14 125 791.68
HH2B  39 36 47.62 13,5  100 742.87
                   
HH2B  5 38 45.84 15,5  110 820.52
HH2B  10 38 45.84 15,5  115 825.52
HH2B  11 38 45.84 15,5  115 825.52
HH2B  14 38 45.84 15,5  105 815.52
HH2B  16 38 45.84 15,5  100 810.52
HH2B  17 38 45.84 15 105 792.6
HH2B  22 38 45.84 14,5  125 789.68
HH2B  23 38 45.84 14,5  125 789.68
HH2B  29 38 45.84 14 125 766.76
HH2B  34 38 45.84 14 105 746.76
                   
HH2B  4 40 55.59 15 190 1023.85
HH2B  10 40 55.59 15,5  195 1056.645
HH2B  14 40 55.59 15,5  195 1056.645
HH2B  15 40 55.59 15,5  200 1061.645
HH2B  16 40 55.59 15,5  195 1056.645
HH2B  23 40 55.59 14,5  210 1016.055
HH2B  28 40 55.59 14,5  195 1001.055
HH2B  32 40 55.59 14 210 988.26
HH2B  34 40 55.59 14 190 968.26
HH2B  35 40 55.59 14 195 973.26
HH2B  36 40 55.59 13,5  220 970.465
HH2B  37 40 55.59 13,5  210 960.465
HH2B  38 40 55.59 13,5  195 945.465
HH2B  39 40 55.59 13,5  175 925.465
HH2B  40 40 55.59 13,5  165 915.465

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 82114
Lượng truy cập: 53859345
ĐẦU TRANG